Sluiten

Speerpunten 2021

De beëindiging van de langdurige subsidierelaties met de gemeente Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals trekt een zware wissel op Steunpunt Mantelzorg Zuid als zelfstandige entiteit. Om de continuït en de kwaliteit van de mantelzorgondersteuning en investeringen in mensen en middelen te (waar)borgen onderzoekt het steunpunt de mogelijkheden om te komen tot een vorm van intensievere samenwerking met een partner in de zorg- of welzijnssector. 

In het jaar 2020 zijn veel nieuwe online initiatieven ontwikkeld om mantelzorgers en vrijwilligers op afstand en digitaal de ondersteuning en begeleiding te bieden die ze nodig hebben. In 2021 ,waarin versoepelingen waarschijnlijk concreet worden, wordt gekeken welke nieuwe (online) vormen van ondersteuning gehandhaafd blijven en hoe ze het beste gecombineerd kunnen worden met de fysieke vormen van ondersteuning en begeleiding. 

Het steunpunt heeft de afgelopen 25 jaar ruime kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van de individuele en groepsgewijze ondersteuning van (zwaarbelaste) mantelzorgers en de coördinatie van vrijwillige respijtzorg. Naast de directe ondersteuning van zwaar- en overbelaste (jonge) mantelzorgers en de organisatie van de vrijwillige inzet, gaan we onze kennis en ervaring de komende beleidsperiode nadrukkelijker inzetten binnen de indirecte mantelzorgondersteuning. Hierbij richten we onze inspanningen op het vergroten van het ondersteunend vermogen van de netwerken om de mantelzorger heen zoals zorgverleners, werkgevers, leden sociaal team, buurtgenoten, docenten, familieleden of leden van de sportvereniging. Zo willen we waarborgen dat er voldoende passende ondersteuning voor mantelzorgers is en en blijft.  

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid