Sluiten

Kerntaak 3

Expertise en vertegenwoordiging; indirecte mantelzorgondersteuning

De derde kerntaak van Steunpunt Mantelzorg Zuid omvat alle activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van een samenleving waarin mensen de zorg voor een ander op zich willen en kunnen nemen. Hieronder vallen activiteiten gericht op het ontwikkelen en overdragen van kennis op het terrein van mantelzorg(ondersteuning) en de ondersteuning van de intensieve vrijwilligerszorg en het uitdragen, bekendmaken en positief labelen van mantelzorg en de intensieve vrijwilligerszorg. Doelgroepen van deze activiteiten zijn het algemene publiek, professionals en studenten in de sectoren zorg, welzijn, wonen, arbeid en onderwijs. Het algemene aanbod omvat de volgende activiteiten:

 • Algemene website van Steunpunt Mantelzorg Zuid over mantelzorgondersteuning en ondersteuning intensieve ondersteuning: www.mantelzorgzuid.nl
 • Gedrukte activiteitenkalender voor mantelzorgers (dit jaar slechts 1 x gedrukt en uiteindelijk niet verstuurd omdat de activiteiten geannuleerd werden vanwege de coronacrisis)
 • Nieuwsbrief digitaal (13 keer verstuurd, frequentie verhoogd om abonnees te voorzien van actuele informatie en digitale ondersteuning vanwege corona) 
 • Algemene presentatie over mantelzorg(ondersteuning) en ondersteuning intensieve vrijwilligerszorg
 • Vrijwilligersinformatiemarkt
 • Gastcollege binnen het beroepsonderwijs zorg en welzijn
 • Verspreiding ‘Wat een geluk dat jij er bent’ pakket voor jonge mantelzorgers
 • Scholing op het gebied van een goed samenspel tussen formele en informele zorg
 • Begeleiding van focusgesprekken/huiskamergesprekken ter versterking van het samenspel tussen formele en informele zorg binnen de intramurale en extramurale setting
 • Training 'In gesprek met mantelzorgers' voor zorgverleners in de intramurale en extramurale setting
 • Advies en begeleiding bij de ontwikkeling en implementatie van mantelzorgbeleid, mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid
 • Workshop 'Mantelzorgvriendelijk op de werkvloer' voor leidinggevenden en HR-medewerkers
 • Pr-acties en activiteiten in het kader van de ‘Dag van de vrijwilliger’, de ‘Dag van de mantelzorg’
 • Deelname aan projecten, ketens en netwerken
Activiteiten Expertise en Vertegenwoordiging
Activiteit Bijeenkomsten Deelnemers
Conferentie/Symposium /webinar 5 261
Presentatie 5 131
Radio/Televisie 5 n.v.t.
Overleg ‘Samenwerking en afstemming’ 126 632
Totaal 141 1.024

Gebruik digitale ondersteuning
2019 2020
Gebruikers website 9.859 9.850
Geslacht gebruikers Vrouw 46%
Man 54%
Vrouw 46%
Man 54%
Leeftijd gebruikers 6% ouder dan 65
94% jonger dan 65
6% ouder dan 65
94% jonger dan 65
Aantal Sessies 14.321 13.429
Paginaweergave 37.916 33.956
Apparaat Desktop 59%
Mobiel 28%
Tablet 13%
Desktop 61%
Mobiel 32%
Tablet 7%
Top 5 bezochte pagina’s 1. Homepage
2. Nieuws voor mantelzorgers
3. Nieuws voor vrijwilligers
4. Activiteiten voor mantelzorgers
5. Activiteiten voor vrijwilligers
1. Homepage
2. Nieuws voor mantelzorgers
3. Aanbod voor vrijwilligers
4. Over ons
5. Agenda voor mantelzorgers
Abonnees digitale nieuwsbrief 3.900 2.700

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid