Sluiten

Vormen van samenwerking

Een goede samenwerking en afstemming met formele en informele partners in de sectoren zorg en welzijn maar ook op andere beleidsterreinen, vindt het steunpunt zeer belangrijk. Samen met hen willen wij een verbeterslag maken in de ondersteuning van mensen met een hulpvraag. We streven naar een groter en tijdig bereik van de (kwetsbare) burger en een meer efficiënte en effectieve cliëntondersteuning. Hierbij delen we in toenemende mate elkaars deskundigheid. De samenwerkingsrelaties kunnen van structurele of incidentele aard zijn of er kan sprake zijn van samenwerking op projectbasis.

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid