Sluiten

Initiatieven met samenwerkingspartners in 2020

 • Stichting Artide Zorg (Gulpen-Wittem) / Presentjes Alzheimercafé Vaals 
 • Bibliotheek Gulpen-Wittem ten behoeve van contactgroep dementie
 • Statenkwartier/kunstkwartier Maastricht: bijdrage aan een zorgmarkt en deelname aan netwerk.
 • Pilot Sociaal Team Informatie en Advies : Eén locatie waar burger voor informatie en advies terecht kan.
 • Partner in Balans (Alzheimer Centrum Limburg) Training Partner in Balans Coach gevolgd.
 • Vivantes Ouderenzorg: nauwe samenwerking op het gebied van dementie en met name de organisatie van het Alzheimercafé in Stein.
 • Hulp bij Dementie: samenwerking met casemanagers dementie werkzaam in de gemeente Stein.
 • Gemeente Maastricht en Movisie: Formuleren en uitvoeren Respijtzorgbeleid
 • Onderwijs Vista en Terra Nigra: webinar jonge mantelzorgers (ism andere steunpunten)
 • Universiteit Maastricht: UM Network of Parents And Carers (PAC)
 • Vilans en SCP: ME WE onderzoek, training mentale veerkracht jonge mantelzorgers
 • MUMC: Training Partner in Balans
 • WSP Wittevrouwenveld
 • Boba GGZ
 • Laagland: Samenwerking educatieaanbod jonge mantelzorgers in het basisonderwijs
 • Resto van Harte (Tom Heijnens): Kerstdiner voor mantelzorgers 
 • Rechtbank Limburg: presentaties voor mantelzorgende werknemers en teamleiders
 • Partners in de domeinen onderwijs, welzijn en zorg in Stein: Kennismaking ten behoeve van samenwerking in de ondersteuning van jonge mantelzorgers woonachtig in Stein
 • Buurtcentrum Nieuwdorp: Activiteiten voor jonge mantelzorgers
 • OJC de Kelder: Activiteiten voor jonge mantelzorgers
 • Opgroeienin046.nl (initiatief CJG Westelijke Mijnstreek): Project online zichtbaarheid en informatievoorziening voor jonge mantelzorgers, ouders en professionals
 • Basisschool Maaskei (Stein en Urmond): Deskundigheidsbevordering en samenwerking in ondersteuning van jonge mantelzorgers
 • Basisschool Avonturijn (Berg a/d Maas): Gastlessen over jonge mantelzorgers in de bovenbouw 
 • Huiskamer Daalhof: organisatie respijtzorg light 'De kapstok'
 • Zuyd Hogeschool (opleiding Logopedie): studenten zetten zich in als vrijwilliger voor het steunpunt

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid