Sluiten

Vrijwilligersadviesraad

De vrijwilligersadviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Zij vertegenwoordigt de vrijwilligers van de organisatie in het besluit- en beleidsvormingsproces daar waar het gaat om vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. De organisatie wordt vertegenwoordigd door Gertie de Veen, directeur/bestuurder van Steunpunt Mantelzorg Zuid. De periodieke overleggen met de directie vinden 1 keer per kwartaal plaats. 

Agendapunten 2020

 • Aanpassing diensten steunpunt vanwege coronamaatregelen
 • Intensievere samenwerking met partner zorg/ welzijn
 • Maatschappelijk verslag 2019
 • Jaarrekening 2019
 • Ontwikkeling Veranderplan
 • Tevredenheidsonderzoek vrijwilligers
 • Vergroting bekendheid (functie) raad
 • Personele ontwikkelingen
 • Subsidiebeschikkingen gemeenten
 • Managementrapportage per kwartaal
 • Nieuw cliëntregistratiesysteem

Leden Vrijwilligersadviesraad 2020

Dhr. H. Beckers
Dhr. J. Boom (voorzitter)
Dhr. M. Hendriks
Mw. G. Meppelink
Mw. J.H. Pot
Dhr. F.B. Smeets
Dhr. P. Schols
Dhr. H. Marell
Mw. P. Moermans
Mw. M. Andriën (secretaris)

Mw. A. Morren is in 2020 toegetreden

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid