Sluiten

Personeel

Betaalde medewerkers > 8,85 fte  (2019: 9,37 fte)
Mantelzorgondersteuning > 4,3 fte (2019: 4,3 fte)
Ondersteuning intensieve vrijwilligerszorg > 1,74 fte (2019: 2,01 fte)
Overhead > 2,81 fte (2019: 3,06 fte)
Ziekteverzuim > 1,36 % ( 2019: 8,32 %)

Personele vergadering

In 2020 heeft 3 maal een Personele vergadering plaatsgevonden als onderdeel van het reguliere Teamoverleg. De volgende punten zijn besproken:

 • Coronamaatregelen
 • Arbeidsomstandigheden/spreekuur/ medewerkersvertrouwenspersoon
 • (Thuis)werken tijdens corona
 • Nieuwe interne overlegstructuur
 • Intensievere samenwerking met partner zorg/ welzijn
 • Uitbesteding telefoondienst
 • Nieuw clientregistratiesysteem
 • Beëindiging samenwerking gemeente Vaals
 • Personele ontwikkelingen
 • Veilig mailen
 • Ontwikkeling Veranderplan

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering is in 2020 deels vanuit de loopbaanbudgetten van de afzonderlijke medewerkers gefinancierd en deels vanuit het scholingsbudget. 

 • Training MeWe; consulenten Jonge Mantelzorgers
 • E-leraning ‘Partner in balans’; mantelzorgconsulenten
 • Training Positieve Gezondheid; mantelzorgconsulenten, mantelzorgmakelaar en coördinatoren intensieve vrijwilligerszorg
 • Training 'Ontzorgen met (innovatieve) hulpmiddelen’; mantelzorgmakelaar
 • Training nieuw clientregistratiesysteem; team
 • Webinar NAH van Expertise centrum Hersenletsel; mantelzorgconsulenten
 • Voorlichter eenzaamheid; mantelzorgconsulent
 • Training mantelzorgondersteuning; mantelzorgconsulenten
 • Training mantelzorg in de palliatieve fase; mantelzorgconsulenten
 • Symposium Een tegen eenzaamheid; mantelzorgconsulent
 • Vrijwilligersinzet organiseren in de 1,5 meter economie, hoe doe je dat?; coördinator intensieve vrijwilligerszorg
 • STEM training VPTZ; coördinator intensieve vrijwilligerszorg

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid