Sluiten

Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) vertegenwoordigt de mantelzorgers in de gemeenten Maastricht, Meerssen, Stein, Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem en Vaals. De CR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over het beleid en het functioneren van Steunpunt Mantelzorg Zuid. Tevens vervullen enkele leden van de CR ook het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein in hun gemeente. De organisatie wordt vertegenwoordigd door Gertie de Veen, directeur/bestuurder van Steunpunt Mantelzorg Zuid. De periodieke overleggen tussen CR en directie vinden 1 keer per kwartaal plaats. 

Agendapunten 2020

  • Aanpassing diensten steunpunt vanwege coronamaatregelen
  • Intensievere samenwerking met partner zorg/ welzijn
  • Maatschappelijk verslag 2019
  • Jaarrekening 2019
  • Ontwikkeling Veranderplan
  • Personele ontwikkelingen
  • Subsidiebeschikkingen gemeenten
  • Managementrapportage per kwartaal
  • Nieuw cliëntregistratiesysteem

Leden Cliëntenraad

Gemeente

Lid CR Vertegenwoordiger
in de Adviesraad Wmo
Maastricht Mw. E. Loman

Dhr. J. Miesen

Dhr. F. Lemeer
Gulpen-Wittem  Mw. C. Joiris Mw. C. Joiris
Stein  Mw. C. Op den Kamp Mw. C. Op den Kamp
Meerssen  Mw. L. Hausoul
Vaals en Valkenburg a.d. Geul   Vacature

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid