Sluiten

Instrumenten

Aandacht voor kwaliteitszorg heeft binnen de organisatie van het steunpunt een vaste plek gekregen. Uitgaande van een systeem waarmee het steunpunt kritisch naar zichzelf kijkt, streven we continu naar verbetering van de kwaliteit van onze ondersteuning aan mantelzorgers, hun naasten en vrijwilligers.

De volgende instrumenten worden gebruikt bij het meten en analyseren van de kwaliteit van de primaire en ondersteunende processen:

1. Klachtenregeling cliënten en vrijwilligers
2. FOBO (Fouten, Ongevallen en Bijna Ongevallen) en calamiteitenmelding
3. Prospectieve risico-inventarisatie voor kwaliteit en veiligheid
4. Interne audit
5. Meting cliënttevredenheid (mantelzorgers en hulpvragers)
6. Meting tevredenheid vrijwilligers en vrijwillige coaches
7. Meting tevredenheid medewerkers
8. Meting tevredenheid samenwerkingspartners en subsidiënten
9. Clientregistratiesysteem
10. Medezeggenschap: cliëntenraad, vrijwilligersadviesraad en personele vergadering
11. Leveranciersbeoordeling
12. Analyse van het personeelsbeleid
13. RI&E
14. Toetsing Professioneel Handelen
15. Beoordeling Kwaliteitsmanagementsysteem

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid