Sluiten

Visie

Het steunpunt heeft de afgelopen 25 jaar ruime kennis en ervaring opgebouwd over de individuele en groepsgewijze ondersteuning van (zwaarbelaste) mantelzorgers en de coördinatie van vrijwillige respijtzorg. Naast de directe ondersteuning van zwaar- en overbelaste (jonge) mantelzorgers (volgens het principe 1Gezin1Plan) en de organisatie van de vrijwillige inzet, gaan we onze kennis en ervaring de komende beleidsperiode nadrukkelijker inzetten binnen de indirecte mantelzorgondersteuning. Hierbij richten we onze inspanningen op het vergroten van het ondersteunend vermogen van de netwerken om de mantelzorger heen. Zo willen we waarborgen dat er voldoende passende ondersteuning voor mantelzorgers beschikbaar is en blijft. We streven naar sterke netwerken met stakeholders op alle leefgebieden zoals zorgverleners, werkgevers, leden sociaal team, buurtgenoten, docenten, familieleden of leden van de sportvereniging. Het steunpunt ziet het als haar taak de leden van deze netwerken in stelling te brengen, dit wil zeggen ervoor zorgen dat zij meer oog krijgen voor mantelzorgers, hen kunnen empoweren en waarderen, overbelasting bijtijds signaleren en (indien nodig) een steun in de rug bieden of de weg wijzen naar meer passende ondersteuning. Het steunpunt is als neutrale, onafhankelijke partij hierbij aanjager en katalysator en faciliteert als onafhankelijke partij dit dynamisch proces.

Jaarverslag 2020 Steunpunt Mantelzorg Zuid