Sluiten

Speerpunten 2020

Steunpunt Mantelzorg Zuid besteedt in het jaar 2020 ruim aandacht aan de volgende doelen in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers:

 • Mantelzorger herkent zich in het begrip ‘Mantelzorger’
 • Mantelzorger is tijdig en goed geïnformeerd over de beschikbare ondersteuning in de regio.
 • Nulde en eerste lijn hebben oog voor mantelzorger, herkennen signalen van overbelasting en kennen het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers.
 • Mantelzorgers weten dat het steunpunt Onafhankelijke Cliëntondersteuning biedt en maken hier gebruik van.
 • Steunpunt biedt samenwerkingspartners deskundig advies en kwalitatief goede deskundigheidsbevordering.
 • Mantelzorgers voelen zich gewaardeerd. Steunpunt is de spil in de waarderingsacties voor informele zorgverleners.
 • Mantelzorgers staan positief ten opzichte van het delen van de zorgtaken.
 • Mantelzorgers kunnen, binnen afzienbare tijd, rekenen op de inzet van een bekwame vrijwilliger.
 • Zwaar- en overbelaste mantelzorgers kunnen bij het steunpunt terecht voor deskundige individuele en groepsgewijze mantelzorgondersteuning.
 • Extra aandacht voor jonge mantelzorgers in de leeftijd van 15 - 17 jaar door deelnemae aan Europees Project MeWe. 
 • Bundelen van de krachten op het gebied van mantelzorgondersteuning met Service van Envida.  
 • Versterken van de kerngroep binnen het project 'Respijtzorgbeleid Maastricht-Heuvelland'. 

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid