Sluiten

Kerntaak 2

Coördinatie en begeleiding 

intensieve vrijwilligerszorg

Steunpunt Mantelzorg Zuid coördineert de inzet van vrijwilligers en vrijwillige coaches, en biedt hen professionele begeleiding. Vrijwilligerszorg is de zorg verleend door vrijwilligers en waar bij aanvang van de zorg geen persoonlijke relatie bestaat tussen de vrijwilliger en degene aan wie zorg wordt verleend. De zorg betreft hulp en steun aan mensen die een handicap hebben of chronisch ziek zijn, aan mensen die psychische of psychiatrische problemen hebben of mensen die hulpbehoevend zijn door hoge leeftijd. De intensieve vrijwilligerszorg is een onmisbare aanvulling op de reguliere gezondheidszorg. Dankzij de inzet van vrijwilligers is het mogelijk dat ook zwaarbelaste mantelzorgers en hun zorgbehoevende naasten kunnen (blijven) deelnemen aan de samenleving. Zij voorkomen eenzaamheid en dragen eraan bij dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Intensieve vrijwilligerszorg

De intensieve vrijwilligerszorg van Steunpunt Mantelzorg Zuid omvat de vrijwillige (terminale) thuiszorg en de inzet van vrijwillige coaches. Bij de vrijwillige (terminale) thuiszorg worden vrijwilligers ingezet ter ontlasting van mantelzorgers (respijtzorg), in de begeleiding naar arts of specialist (ziekenbegeleiding) en als aanvullende ondersteuning in de laatste levensfase. De vrijwillige coaches bieden extra aandacht en ondersteuning aan de vrijwilligers die ingezet worden in de vrijwillige (terminale) thuiszorg.

Vrijwilligers

Dé vrijwilliger bestaat niet meer. Konden we ons vroeger richten op de 60-plusser die zich na zijn /haar werkende leven nuttig wilde maken, tegenwoordig is het werven van vrijwilligers voor onze organisatie wat uitdagender. We zien de groep traditionele vrijwilligers langzaamaan afnemen en een nieuwe groep vrijwilligers in opkomst; jonge mensen die naast hun werk of studie vrijwilligerswerk willen doen. Dit vraagt een andere benadering. We zijn inmiddels steeds meer digitaal georiënteerd in onze PR-uitingen en laten ons gezicht op andere (vind-)plekken zien. 

Aantal vrijwilligers per type inzet
(inclusief in de loop van het jaar uitgeschreven vrijwilligers)
  Aantal vrijwilligers per gemeente
   In/- uitgeschreven vrijwilligers per gemeente
    Geslacht vrijwilligers
     Leeftijd vrijwilligers
     0 – 20 jaar 4%
     21 – 40 jaar 11%
     41 – 60 jaar 22%
     61 – 80 jaar 61%
     81 – 100 jaar 2%
     Uren inzet vrijwilligers
      Ondersteuning intensieve vrijwilligerszorg

      De coördinatoren intensieve vrijwilligerszorg regelen de inzet van vrijwilligers en bieden hen, samen met de vrijwillige coaches, begeleiding rondom de inzet in de vrijwillige (terminale) thuiszorg. Deze individuele en groepsgewijze ondersteuning omvat de volgende basisfuncties:

      Informatie: De coördinatoren intensieve vrijwilligerszorg informeren vrijwilligers en vrijwillige coaches over actuele ontwikkelingen op het terrein van vrijwilligerwerk in de zorg en mantelzorgondersteuning.
      Advies en begeleiding: De vrijwilligers en vrijwillige coaches ontvangen advies en begeleiding gericht op het verwerven en versterken van competenties zodat zij het beste uit zichzelf kunnen halen tijdens hun werk als vrijwilliger of vrijwillige coaches.
      Emotionele steun (individueel en groepsgewijs): vrijwilligers ondersteunen kwetsbare mensen die steeds weer een stukje van hun mogelijkheden en functies inleveren. Zij vormen voor deze mensen veelal een belangrijke en soms de enige verbinding met de maatschappij. Omdat vrijwilligers veel sociaal-emotionele ondersteuning bieden kan dit ook belastend zijn voor de vrijwilliger zelf. Steun van de coördinator en de vrijwillige coach, maar ook van collega-vrijwilligers helpt een vrijwilliger bij het omgaan met deze emotionele druk.
      Educatie (groepsgewijs): Complexe en zwaarbelaste mantelzorgsituaties en kwetsbare hulpvragers vragen om goed geselecteerde en geschoolde vrijwilligers en vrijwillige coaches. Startende vrijwilligers en vrijwillige coaches nemen daarom standaard deel aan een introductiecursus. Daarnaast biedt het steunpunt jaarlijks diverse themabijeenkomsten, intervisiegesprekken tijdens Vrijwilligersfoyers, trainingen en cursussen over bijvoorbeeld ziektebeelden, communicatie, praktische vaardigheden en belevingsgerichte zorg bij dementie. Met dit educatieve aanbod komt het steunpunt tegemoet aan de behoefte van vrijwilligers die zich verder willen specialiseren in een bepaald soort vrijwilligerswerk in de zorg. Naast het eigen scholingsaanbod van het steunpunt voor vrijwilligers kunnen zij ook deelnemen aan alle activiteiten van de Academie Informele Zorg. 

      Groepsgewijze ondersteuning vrijwilligers
      Activiteit Bijeenkomsten Deelnemers
      Overleg Coaches 2 22
      Eindejaarsviering 1 37
      Vrijwilligersfoyer 14 141
      Introductiecursus vrijwilligers 5 24
      Scholing 6 54
      Ontmoeting en Ontspanning 21 177
      Totaal 49 455

      Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid