Sluiten

Cliënten

Eind 2018 staan 5.757 cliënten ingeschreven. Eind 2019 is dit aantal 5.570 cliënten; 4.385 mantelzorgers en 1.185 hulpvragers.

Cliënten per gemeente

    Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid