Sluiten

Initiatieven met samenwerkingspartners in 2019

 • Stichting Artide Zorg (Gulpen-Wittem) / Presentjes Alzheimercafé Vaals 
 • Ontmoetingscentrum afd oncologie; Joyce de Vos en Sigrid Haenen/ Aandacht voor de Mantelzorger op Wereld kanker Dag middels Infomarkt
 • Kunstkwartier; Maria Stelten/ Zorgmarkt 
 • Wijk leerbedrijf Daalhof; Joke Bremmers / Verwijzen hulpvragers
 • Expertisecentrum Hersenletsel Limburg / Verzorgen workshop tijdens Symposium NAH 
 • Ruilwinkel Vaals; Hennie Gouders / Spreekuur mantelzorgers Vaals
 • Gemeente Maastricht en Movisie / Formuleren en uitvoeren Respijtzorgbeleid 
 • Buurtservice Maastricht; Ed Bouvrie /Koken voor de wijk 
 • Envida locatie Lenculenhof; Nadja Comans / Samenwerking in de realisatie van respijtzorgvooorziening 'De Kapstok'
 • MUMC; afdeling oncologie Janine Portier en Mieke Geurts / Informatiemiddag 
 • Resto van Harte; Tom Heijnens / Kerstdiner voor mantelzorgers 
 • Partners in de domein onderwijs, welzijn en zorg in Stein/ Kennismaking en oriëntatie op samenwerking t.b.v. vangnet voor jonge mantelzorgers woonachtig in Stein
 • Buurtcentrum Nieuwdorp / Activiteiten voor jonge mantelzorgers
 • OJC de Kelder /  Activiteiten voor jonge mantelzorgers
 • Opgroeienin046.nl (initiatief CJG Westelijke Mijnstreek) /Project online zichtbaarheid en informatievoorziening voor jonge mantelzorgers, ouders en professionals
 • Basisschool Maaskei (Stein en Urmond) / Deskundigheidsbevordering en samenwerking in ondersteuning van jonge mantelzorgers
 • Basisschool Avonturijn (Berg a/d Maas) / Gastlessen over jonge mantelzorgers in  de bovenbouw 
 • Medisch maatschappelijk werk MUMC / Bijdrage symposium hersentumoren
 • Rechtbank Limburg: 2 presentaties voor mantelzorgende werknemers 
 • Vilans en SCP/ ME WE onderzoek, training mentale veerkracht jonge mantelzorgers

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid