Sluiten

Netwerken

Steunpunt Mantelzorg Zuid maakt deel uit van de volgende netwerken:

Netwerk Palliatieve Zorg Maastricht/ Heuvelland

Rol Steunpunt Mantelzorg Zuid: zitting in stuurgroep en kerngroep
Doel: het optimaliseren van de kwaliteit, kwantiteit en bereikbaarheid van palliatieve zorg in het Heuvelland voor mensen in de palliatieve fase en voor hun naasten.
Samenwerkingspartners:: Alle voorzieningen die betrokken zijn bij Palliatieve Zorg: thuiszorg, huisarts, verpleeg- en verzorgingshuizen, hospices, vrijwilligers- en mantelzorgorganisaties.

ZorgSaam Maastricht

Rol Steunpunt Mantelzorg Zuid: oprichter en voorzitter van dit samenwerkingsverband van organisaties die werken met vrijwilligers.
Doel: door een goede onderlinge samenwerking een betere en meer efficiënte vrijwillige inzet bij cliënten mogelijk maken.
Samenwerkingspartners: LEVANTOgroep Vrijwilligers (voorheen Horizon), Trajekt, Humanitas, De Zonnebloem, Rode Kruis, In de Rooden Leeuw, Toon Hermans Huis Maastricht, RADAR, Stichting Samen Onbeperkt, COC Limburg, Huize Maasveld onderdeel van Koraal Groep en Philadelphia Zorg Zuid.
Academie Informele Zorg: Initiatief van het samenwerkingsverband ZorgSaam. In de Academie bundelen de lidorganisaties  van ZorgSaam en diverse andere partners hun kennis, menskracht en middelen voor een passend scholingsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers in Maastricht. Een teken van waardering voor hun onbetaalbare en waardevolle inzet in zorg en welzijn. Met een divers scholingsprogramma draagt de AIZ eraan bij dat mantelzorgers en vrijwilligers hun zorg- en/of ondersteuningstaken met een zeker en goed gevoel kunnen (blijven) uitvoeren. Daarnaast staat de persoonlijke ontwikkeling van de mantelzorgers en vrijwilligers centraal en kunnen zij, door het aanbod van de AIZ, groeien en sterker worden.

Vangnet voor jonge mantelzorgers

Rol Steunpunt Mantelzorg Zuid: initiator
Doel: Samenwerking in het bereiken en ondersteunen van jonge mantelzorgers en hun gezin
Samenwerkingspartners: Bureau Jeugdzorg, familievertrouwenspersonen, Centra voor Jeugd en Gezin, zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werk, etc. 

Kennisdeling consulenten Steunpunten Limburg

Doel: Regionale samenwerking op uitvoerend niveau met collega steunpunten ter bevordering van kwaliteit en efficiëntie. 

Verbinden van netwerken
Steunpunt Mantelzorg Zuid streeft daarnaast naar goede verbindingen tussen verschillende netwerken o.a. gericht op een beter samenspel tussen formele en informele zorgverleners. 

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid