Sluiten

Vrijwilligersadviesraad

De vrijwilligersadviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Zij vertegenwoordigt de vrijwilligers van de organisatie in het besluit- en beleidsvormingsproces daar waar het gaat om vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. De organisatie wordt vertegenwoordigd door Gertie de Veen, directeur/bestuurder van Steunpunt Mantelzorg Zuid. De periodieke overleggen met de directie vinden 1 keer per kwartaal plaats. 

Agendapunten 2019

 • Vrijwilligersbeleid
 • Visie en Strategie ontwikkeling
 • Project Sociale Netwerkversterking
 • Strategische visie 2018 - 2022
 • Meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022
 • Arbeidsomstandighedenbeleid vrijwilligers 2018 – 2022
 • VOG voor nieuwe vrijwilligers
 • Vrijwilligersvergoedingen
 • Intensivering samenwerking Trajekt, MEE en het steunpunt  
 • Plan van aanpak Onafhankelijke Cliëntondersteuning
 • Huisvesting en verhuizing Steunpunt Mantelzorg
 • Nieuwe vorm van respijtzorg: De Kapstok

Leden Vrijwilligersadviesraad 2019

Dhr. H. Beckers
Dhr. J. Boom (voorzitter)
Dhr. M. Hendriks
Dhr. G.C.A.H. Leijten (tot 1 juli 2019)
Mw. G. Meppelink
Mevr. J.H. Pot
Dhr. F.B. Smeets
Dhr. P. Schols
Dhr. H. Marell
Mevr. P. Moermans
Mevr. M. Andriën (secretaris)

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid