Sluiten

Personeel

Betaalde medewerkers > 9,37 fte  (2018: 9,55 fte)
Mantelzorgondersteuning > 4,3 fte (2018: 4,3 fte)
Ondersteuning intensieve vrijwilligerszorg > 2,01 fte (2018: 2,11 fte)
Overhead > 3,06 fte (2018: 3,14 fte)
Ziekteverzuim > 8,32 % ( 2018: 12,54 %)

Personele vergadering

In 2019 heeft 3 maal een Personele vergadering plaatsgevonden als onderdeel van het reguliere Teamoverleg. De volgende punten zijn besproken:

 • Arbeidsomstandigheden/spreekuur
 • Bedrijfshulpverlening
 • Personele bezetting
 • Herhuisvesting steunpunt
 • Interne overlegstructuur
 • Inhoud en vorm Personele vergadering

Deskundigheidsbevordering

De deskundigheidsbevordering is in 2019 deels vanuit de loopbaanbudgetten van de afzonderlijke medewerkers gefinancierd en deels vanuit het scholingsbudget. 

 • Advance Care Planning (ACP) 29 januari 2019 
 • Inleiding ‘Ontwikkelingen Informele Zorg’ door lector Marianne Potting 
 • Basiscursus Pensioen 2 april 2019 
 • Bijeenkomst ‘De vrijwilliger van de toekomst’ 
 • Verdiepingstraining Intervisie 
 • Bijeenkomst Verdriet en doorleven. Jong leren leven met rouw en (levend) verlies o
 • Respijtzorg
 • Training Instagram 
 • Teamtaakvolwassenheid 
 • Kennissessie Google zoekmachine-optimalisatie 
 • BHV-cursus
 • Agora-bijeenkomst 13 november 2019 

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid