Sluiten

Colofon

Opdrachtgever en beheerder website:
Steunpunt Mantelzorg Zuid
Grafische vormgeving: Studio Eikenhorst, Maastricht
Ontwikkeling website jaarverslag: iFox, Maastricht
Tekstrealisatie: Ellen Schulinck, beleidsadviseur

Steunpunt Mantelzorg Zuid
Mockstraat 1 / 6226 CA Maastricht

043 - 321 50 46
info@mantelzorgzuid.nl
www.mantelzorgzuid.nl

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid