Sluiten

Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) vertegenwoordigt de mantelzorgers in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul. De CR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over het beleid en het functioneren van Steunpunt Mantelzorg Zuid. Tevens vervullen enkele leden van de CR ook het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein in hun gemeente. De organisatie wordt vertegenwoordigd door Gertie de Veen, directeur/bestuurder van Steunpunt Mantelzorg Zuid. De periodieke overleggen tussen CR en directie vinden 1 keer per kwartaal plaats. Er zijn vacatures voor de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals. 

Agendapunten 2019

  • Strategische visie 2018 – 2022
  • Meerjarenbeleidsplan 2018 - 2022
  • Huisvesting en verhuizing
  • Respijtzorg: De Kapstok
  • Project Sociale Netwerkversterking
  • Intensivering samenwerking met Trajekt en MEE Zuid-Limburg
  • Plan van aanpak Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Leden Cliëntenraad

Gemeente

Lid CR Vertegenwoordiger
in de Adviesraad Wmo
Maastricht Dhr. C. Stijnen (tot okt '19) Dhr. C. Stijnen
Gulpen-Wittem Mw. C. Joiris Mw. C. Joiris
Stein Mw. C. Op den Kamp Mw. C. Op den Kamp
Eijsden-Margraten Mw. E. Denis
Mw. C. Dumoulin

Vaals/ Valkenburg a.d. Geul, Meerssen Vacatures

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid