Sluiten

Speerpunten

In het jaar 2019 hebben de onderstaande thema's extra aandacht gekregen:

  • Overgang naar de nieuwe HKZ-norm Zorg & Welzijn 
  • Toewijzen documenteigenaarschap aan medewerkers 
  • Sluiten van verwerkersovereenkomsten met voor het steunpunt relevante partijen in het kader van de AVG
  • Implementatie veilig mailprogramma
  • Onderzoeken meerwaarde HKZ-certificering

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid