Sluiten

Instrumenten

Aandacht voor kwaliteitszorg heeft binnen de organisatie van het steunpunt een vaste plek gekregen. Uitgaande van een systeem waarmee het steunpunt kritisch naar zichzelf kijkt, streven we continu naar verbetering van de kwaliteit van onze ondersteuning aan mantelzorgers, hun naasten en vrijwilligers.

De volgende instrumenten worden gebruikt bij het meten en analyseren van de kwaliteit van de primaire en ondersteunende processen:

1. Klachtenregeling cliënten en vrijwilligers
2. FOBO (Fouten, Ongevallen en Bijna Ongevallen) en calamiteitenmelding
3. Prospectieve risico-inventarisatie voor kwaliteit en veiligheid
4. Interne audit
5. Externe audit
6. Meting cliënttevredenheid (mantelzorgers en hulpvragers)
7. Meting tevredenheid vrijwilligers en vrijwillige coaches
8. Meting tevredenheid medewerkers
9. Meting tevredenheid samenwerkingspartners en subsidiënten
10. Clientregistratiesysteem
11. Medezeggenschap: cliëntenraad, vrijwilligersadviesraad en personele vergadering
12. Leveranciersbeoordeling
13. Analyse van het personeelsbeleid
14. RI&E
15. Toetsing Professioneel Handelen
16. Beoordeling Kwaliteitsmanagementsysteem

De resultaten uit het kwaliteitsonderzoek 2019 zijn opgenomen in de 'Beoordeling Kwaliteitsmanagmentsysteem 2019'.

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid