Sluiten

Doel

Centrale doelstelling van het kwaliteitsbeleid is het continu streven naar tevredenheid van de cliënten, vrijwilligers, medewerkers, subsidiënten en samenwerkingspartners. Door het beheersen en verbeteren van de primaire en ondersteunende processen wordt de kwaliteit van de ondersteuning van mantelzorgers en hulpvragers, vrijwilligers en medewerkers verbeterd evenals de samenwerking met partners uit de sectoren zorg, welzijn, wonen, arbeid en onderwijs en de subsidiënten. 

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid