Sluiten

Disclaimer

Steunpunt Mantelzorg Zuid behoudt zich het recht voor foto's van activiteiten met mantelzorgers en zorgvrijwilligers in publicaties van Steunpunt Mantelzorg Zuid te plaatsen. Steunpunt Mantelzorg Zuid  baseert zich hierbij op het portretrecht, dat bepaalt dat foto's mogen worden gepubliceerd, tenzij een redelijk belang van de geportretteerde wordt geschaad. Indien u hiertegen bezwaar maakt, vernemen wij graag uw reactie

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid