Sluiten

Visie

De ondersteuning van de informele zorg is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van allen die betrokken zijn bij de ondersteuning van de zorgvrager én de mantelzorger. Door onze expertise te delen met formele en informele partners maken we goede ondersteuning mogelijk. Mantelzorgondersteuning is preventief en integraal van aard en beoogt het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan, te bevorderen ten einde zoveel mogelijk de eigen regie te voeren. De inzet en betrokkenheid van het team vrijwilligers in deze ondersteuning is van onschatbare waarde.

Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen onze tijd, aandacht en respect.

Jaarverslag 2019 Steunpunt Mantelzorg Zuid