Sluiten

Speerpunten 2019

Steunpunt Mantelzorg Zuid besteedt in het jaar 2019, naast de reguliere kerntaken, extra aandacht aan de volgende aspecten in de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers:

  • Toename zichtbaarheid in de wijken (spreekuren, versterking samenwerking sociale teams, contact leggen met lokale initiatieven, etc)
  • Meer PR-acties gericht op beter bereik mantelzorgers en werving vrijwilligers
  • Actualiseren webpagina's voor specifieke doelgroepen
  • Ontwikkelen sociale kaart 'Respijtzorg'
  • Ontwikkelen digitale ondersteuning voor jonge mantelzorgers
  • Intensivering samenwerking MEE Zuid-Limburg, Trajekt en PIW
  • Ontwikkelen ondersteuning voor bekende risicogroepen 
  • Update deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers
  • Toename binding tussen huidig team vrijwilligers en de organisatie 

Jaarverslag 2018 Steunpunt Mantelzorg Zuid