Sluiten

Projecten

Academie Informele Zorg

Op een kruispunt van wegen...

De Academie Informele Zorg bundelt kennis, menskracht en middelen voor een passend scholingsaanbod voor mantelzorgers en vrijwilligers in Maastricht. Een teken van waardering voor hun onbetaalbare en waardevolle inzet in zorg en welzijn. Met een divers scholingsprogramma draagt de AIZ eraan bij dat mantelzorgers en vrijwilligers hun zorg- en/of ondersteuningstaken met een zeker en goed gevoel kunnen (blijven) uitvoeren. Daarnaast staat de persoonlijke ontwikkeling van de mantelzorgers en vrijwilligers centraal en kunnen zij, door het aanbod van de AIZ, groeien en sterker worden. 

De belangrijkste basis van de AIZ is het samenwerkingsverband ZorgSaam. Samenwerken aan de groei van de AIZ is ook in 2018 een krachtige verbindende factor geweest voor de leden. De leden zetten hun scholingsactiviteiten open voor mantelzorgers en vrijwilligers van partnerorganisaties of komen met een aanbod speciaal voor de AIZ. Ook materialen worden onderling uitgeleend en cursuslocaties aangeboden. De kerngroep AIZ bestaat uit een vertegenwoordiging van de lid-organisaties van ZorgSaam. Deze groep draagt zorg voor de voortgang en kwaliteit van het AIZ-aanbod. De kerngroep wordt gevormd door medewerkers van Levantogroep Vrijwilligers (voorheen Horizon), Radar, Trajekt, In de Rooden Leeuw en Steunpunt Mantelzorg Zuid.

Ook in 2018 blijft ons concept: ‘Als je iets brengt, dan mag je ook iets komen halen’. Het concept  werkt als stimulans voor de groei van het aantal partners en hiermee ook het aanbod van de AIZ.

Eind 2018 namen er 34 partners deel aan de AIZ. Er is 1 partnerschap beeïndigd: het Vrijwilligerscollege. Er zijn 7 nieuwe partners gestart: In2yourplace, Sensoor/Luisterlijn, KampsvanBaar advocaten, Uitvaartzorg Arthur Nijsten, Fysio Zuyd, Pure You en Go4it. Er vonden 49 scholingsactiviteiten plaats met 149 deelnemers. 

Jaarverslag 2018 Steunpunt Mantelzorg Zuid