Sluiten

Kerntaak 3

Expertise en vertegenwoordiging

De derde kerntaak van Steunpunt Mantelzorg Zuid omvat alle activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van een samenleving waarin mensen de zorg voor een ander op zich willen en kunnen nemen. Hieronder vallen activiteiten gericht op het ontwikkelen en overdragen van kennis op het terrein van mantelzorg(ondersteuning) en de ondersteuning van de intensieve vrijwilligerszorg en het uitdragen, bekendmaken en positief labelen van mantelzorg en de intensieve vrijwilligerszorg. Doelgroepen van deze activiteiten zijn het algemene publiek, professionals en studenten in de sectoren zorg, welzijn, wonen, arbeid en onderwijs. Het algemene aanbod omvat de volgende activiteiten:

 • Algemene website van Steunpunt Mantelzorg Zuid over mantelzorgondersteuning en ondersteuning intensieve ondersteuning: www.mantelzorgzuid.nl
 • Gedrukte activiteitenkalender voor mantelzorgers (4 x per jaar in een oplage van 5500)
 • Nieuwsbrief digitaal (10 x per jaar)
 • Algemene presentatie over mantelzorg(ondersteuning) en ondersteuning intensieve vrijwilligerszorg
 • Vrijwilligersinformatiemarkt
 • Gastcollege binnen het beroepsonderwijs zorg en welzijn
 • Verspreiding ‘Wat een geluk dat jij er bent’ pakket voor jonge mantelzorgers
 • Scholing op het gebied van een goed samenspel tussen formele en informele zorg
 • Begeleiding van focusgesprekken/huiskamergesprekken ter versterking van het samenspel tussen formele en informele zorg binnen de intramurale en extramurale setting
 • Training 'In gesprek met mantelzorgers' voor zorgverleners in de intramurale en extramurale setting
 • Advies en begeleiding bij de ontwikkeling en implementatie van mantelzorgbeleid, mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid en vrijwilligersbeleid
 • Workshop 'Mantelzorgvriendelijk op de werkvloer' voor leidinggevenden en HR-medewerkers
 • Pr-acties en activiteiten in het kader van de ‘Dag van de vrijwilliger’, de ‘Dag van de mantelzorg’
 • Deelname aan projecten, ketens en netwerken
Activiteiten Expertise en Vertegenwoordiging
Activiteit Bijeenkomsten Deelnemers
Conferentie/Symposium 6 191
Markt/beurs/evenement 5 530
Presentatie 56 888
Radio/Televisie 6 n.v.t.
Overleg ‘Samenwerking en afstemming’ 69 322
Totaal 142 1.931

Gebruik digitale ondersteuning
2017 2018
Gebruikers website 8.705 7.747
Geslacht gebruikers Vrouw 45%
Man 55%
Vrouw 46%
Man 54%
Leeftijd gebruikers 5% ouder dan 65
95% jonger dan 65
4% ouder dan 65
96% jonger dan 65
Aantal Sessies 12.361 11.109
Paginaweergave 32.836 31.317
Apparaat Desktop 58%
Mobiel 24%
Tablet 18%
Desktop 63%
Mobiel 23%
Tablet 14%
Top 5 bezochte pagina’s 1. Homepage
2. Mantelzorger Nieuws
3. Mantelzorg Activiteiten
4. Voor mantelzorgers
5. Jeugd
1. Homepage
2. Nieuws vrijwilligers
3. Nieuws mantelzorgers
4. Activiteiten mantelzorgers
5. Activiteiten vrijwilligers
Abonnees digitale nieuwsbrief 2.800 3.000
Nieuwsbrief geopend Gemiddeld 45% Gemiddeld 44%

Jaarverslag 2018 Steunpunt Mantelzorg Zuid