Sluiten

Cliënten

Eind 2017 staan 5.992 cliënten ingeschreven. Eind 2018 is dit aantal 5.967 cliënten; 4.525 mantelzorgers en 1.442 hulpvragers.

Cliënten per gemeente

    Jaarverslag 2018 Steunpunt Mantelzorg Zuid