Sluiten

Initiatieven met samenwerkingspartners in 2018

 • @Ease (Netwerk voor jonge mantelzorgers)
 • Vivas Gym (Netwerk voor jonge mantelzorgers)
 • WeHelpen (Campagne 'Moeder aan de lijn')
 • Hoeskamer bij de Beukeloord (Themabijeenkomsten)
 • Trajekt en MEE Zuid-Limburg (Intensivering samenwerking in Eijsden-Margraten)
 • Ketenpartneroverleg Meerssen (Samenwerking en afstemming)
 • Alzheimercafé Vaals ism Sevagram
 • Stichting Argus Buurtplatform Statenkwartier (Samenwerking en Afstemming)
 • Alzheimercafé Gulpen-Wittem ism Stichting Leven naast de brouwerij en de Paus Franciscusgroep in Wijlre. 
 • MUMC Neuropsycholoog (Samenwerking en afstemming)
 • Humanitas (Thuisadministratie)
 • Sociaal Team Centrum (Samenwerking en afstemming)
 • Buurtplatform Amby (Samenwerking en afstemming)
 • Kennis Delen Overleg door coördinatoren (Delen van praktische kennis)
 • MEE/Traject/SMZ in het kader van intensivering samenwerking (Organisatie en implementatie van workshops op het gebied van netwerkversterken)
 • Maatschappelijke beursvloer (ZorgSaam)
 • Verbindingen in de wijk oa Partners in de wijk Overleg in Malberg (Meer op wijkniveau opereren)
 • Pilot deelname aan MOP (mobiele ontmoetingsplek van Trajekt) (Meer op wijkniveau opereren)
 • 45 + project van gemeente Maastricht (Werving vrijwilligers)
 • WeHelpen gebruikersoverleg (Optimaliseren vraag en aanbod via online platform)
 • Deelname aan het Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Limburg (Samenwerking en afstemming) 

Jaarverslag 2018 Steunpunt Mantelzorg Zuid