Sluiten

Vrijwilligersadviesraad

De vrijwilligersadviesraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de vrijwilligers. Zij vertegenwoordigt de vrijwilligers van de organisatie in het besluit- en beleidsvormingsproces daar waar het gaat om vrijwilligerswerk in zorg en welzijn. De organisatie wordt vertegenwoordigd door Gertie de Veen, directeur/bestuurder van Steunpunt Mantelzorg Zuid. De periodieke overleggen met de directie vinden 1 keer per kwartaal plaats. 

Agendapunten 2018

  • Strategische visie en Meerjarenbeleidsplan
  • Subsidieverzoek en beschikking 2018
  • AVG
  • Intensivering samenwerking met Trajekt, PIW en MEE Zuid-Limburg 
  • Nieuwe HKZ-norm
  • Maatschappelijk jaarverslag 2017
  • Klanttevredenheidsonderzoek
  • Kwaliteitszorg

Leden Vrijwilligersadviesraad 2018

Dhr. H. Beckers
Dhr. J. Boom (voorzitter)
Dhr. M. Hendriks
Dhr. G.C.A.H. Leijten
mw. G. Meppelink
Mevr. J.H. Pot (tot medio 2018)
Dhr. F.B. Smeets
Mevr. M.E.J. Wierts-Lassouw (secretaris) (tot mei 2018)

Jaarverslag 2018 Steunpunt Mantelzorg Zuid