Sluiten

Cliëntenraad

De cliëntenraad (CR) vertegenwoordigt de mantelzorgers in de gemeenten Maastricht, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Stein, Vaals en Valkenburg aan de Geul. De CR brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie over het beleid en het functioneren van Steunpunt Mantelzorg Zuid. Tevens vervullen enkele leden van de CR ook het lidmaatschap van de Adviesraad Sociaal Domein in hun gemeente. De organisatie wordt vertegenwoordigd door Gertie de Veen, directeur/bestuurder van Steunpunt Mantelzorg Zuid. De periodieke overleggen tussen CR en directie vinden 1 keer per kwartaal plaats. Er zijn vacatures voor de gemeenten Meerssen, Valkenburg aan de Geul en Vaals. 

Agendapunten 2018

  • Strategische visie en Meerjarenbeleidsplan
  • Subsidieverzoek en beschikking 2018
  • Intensivering samenwerking met Trajekt, PIW en MEE Zuid-Limburg
  • Klanttevredenheidsonderzoek
  • AVG
  • Nieuwe HKZ-norm 'Zorg en Welzijn' 
  • Kwaliteitszorg 
  • Maatschappelijk jaarverslag 2017

Leden Cliëntenraad

Gemeente

Lid CR Vertegenwoordiger
in de Adviesraad Wmo
Maastricht Dhr. C. Stijnen Dhr. C. Stijnen
Gulpen-Wittem

Mw. C. Joiris Mw. C. Joiris
Meerssen

Mw. T. Koot
(tot 9-10-2018)

Mw. T. Koot 
Stein

Mw. C. Op den Kamp


Eijsden-Margraten Mw. E. Denis
Mw. C. Dumoulin

Jaarverslag 2018 Steunpunt Mantelzorg Zuid