Sluiten

Speerpunten

In het jaar 2018 hebben de onderstaande thema's extra aandacht gekregen:

  • Overgang naar de nieuwe HKZ-norm Zorg & Welzijn 
  • Verbeteren en/of uitbreiden van de meetinstrumenten die gebruikt worden voor het doen van kwaliteitsregistraties, zoals meldingen, klachten, tevredenheidsmetingen en evaluaties in het primair proces
  • Periodiek bepalen van de risico’s in cruciale processen
  • Invoeren Algemene Verordening Gegevensbescherming
  • Borgen continuïteit in de aan kwaliteitszorg gekoppelde taken

Jaarverslag 2018 Steunpunt Mantelzorg Zuid