Sluiten

Kerntaak 3

Expertise en vertegenwoordiging

De derde kerntaak van Steunpunt Mantelzorg omvat alle activiteiten die een belangrijke bijdrage leveren aan de opbouw van een samenleving waarin mensen de zorg voor een ander op zich willen en kunnen nemen. Hieronder vallen activiteiten gericht op het ontwikkelen en overdragen van kennis op het terrein van mantelzorg(ondersteuning) en de ondersteuning van de intensieve vrijwilligerszorg en het uitdragen, bekendmaken en positief labelen van mantelzorg en de intensieve vrijwilligerszorg. Doelgroepen van deze activiteiten zijn het algemene publiek, professionals in de sectoren zorg, welzijn, wonen, arbeid en onderwijs. Het aanbod van Steunpunt Mantelzorg bestaat uit:

 • algemene website van Steunpunt Mantelzorg over mantelzorgondersteuning en ondersteuning intensieve vrijwilligerszorg www.voormantelzorgers.nl,
 • website ‘Wat een geluk dat jij er bent’ voor jonge mantelzorgers www.voorjongemantelzorgers.nl,
 • nieuwsbrief gedrukt (1 x per kwartaal),
 • nieuwsbrief in titel 2 x met hoofdletter,
 • algemene presentaties over mantelzorg(ondersteuning) en ondersteuning intensieve vrijwilligerszorg,
 • gastcolleges binnen het beroepsonderwijs zorg en welzijn,
 • lessen ‘Do you care’ voor het voortgezet onderwijs,
 • verspreiding ‘Wat een geluk dat jij er bent’ pakket
 • scholing over het samenspel tussen formele en informele zorg,
 • pr-acties en activiteiten in het kader van de ‘Dag van de vrijwilliger’, de ‘Dag van de mantelzorg’ en Maastricht Doet! en
 • deelname aan projecten en netwerken
Presentaties

Presentatie over mantelzorg(ondersteuning) voor het algemene publiek: 10 presentaties voor 376 deelnemers
Gastcollege Hogeschool Zuyd: 3 colleges voor 100 studenten
Presentatie over mantelzorg(ondersteuning) voor samenwerkingspartners: 1 presentatie voor 5 deelnemers

Nieuwsbrief en digitale Nieuwsbrief

De gedrukte Nieuwsbrief verschijnt 1 x per kwartaal in een oplage van 5500 stuks. De digitale nieuwsbrief verschijnt sinds november 2011 maandelijks. Het aantal abonnees is gegroeid naar 1300. Dankzij het gebruik van deze digitale nieuwsbrief is het aantal bezoekers van de website www.voormantelzorgers.nl sinds eind 2011 verdubbeld.

Websites

www.voormantelzorgers.nl
Bezoekers in 2011: 9600
Bezoekers in 2012 (tot en met april): 7000 mede dankzij de verzending van de maandelijkse digitale nieuwsbrief.

www.voorjongemantelzorgers.nl
Bezoekers sinds november 2011: 222
67% nieuwe bezoekers, 33 % is returning visitor

‘Wat een geluk dat jij er bent’ actie

Vanaf oktober 2011 worden familie, hulpverleners en docenten opgeroepen jonge mantelzorgers in de leeftijd van 10 tot 25 jaar aan te melden voor de actie ‘Wat een geluk dat jij er bent’. Deze jonge mantelzorger ontvangt vervolgens een postpakket met door maatschappelijk betrokken bedrijven gesponsorde cadeautjes en informatie over mantelzorg(ondersteuning). Dankzij deze actie heeft het steunpunt 150 jonge mantelzorgers bereikt. Vanwege deze positieve resultaten heeft het steunpunt het pakket standaard opgenomen als instrument in de ondersteuning van jonge mantelzorgers.

Europese jaar van het vrijwilligerswerk

In het kader van de viering van het Europese Jaar van het Vrijwilligerswerk heeft het steunpunt op 14 september in Centre Ceramique de Dag van het Applaus georganiseerd. Deze waarderingsactie werd bezocht door 60 vrijwilligers die werkzaam zijn in de zorg in Maastricht.

Disclaimer

Jaarverslag 2011 Steunpunt Mantelzorg